Najefektívnejší spôsob realizácie stavby je formov stavby na kľúč, nakoľko manažment samotnej stavby má rozhodujúci vplyv na dobu trvania realizácie a ekonomickú stránku stavby.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:

  • kontrolu projektu a navrhne možnosti optimalizácie projektu

  • prieskum stavebného trhu - porovnanie dostupnosti a ceny jednotlivých materiálov

  • realizáciu stavebných a technologických prác

  • dozor stavby

  • technickú dokumentáciu stavby potrebnú pre kolaudačné rozhodnutie