Aké sú možnosti?

Technické riešenia pri rekonštrukicii, alebo pri novej výstavbe je možné obmienať v závislosti od ponuky trhu a doby v ktorej je dielo realizované. Pre výber správneho riešenia je potrebné poznať dostupné riešenia a vedieť ich medzi sebou navzájom porovnať. Na trh prichádzajú neustále nové a nové produkty. Sledovaním noviniek na trhu a porovnávaním s rokmi overenými technickými riešeniami Vám môžeme pomôcť zvoliť tú správnu pre Vás.

Návrh technického riešenia

Máte nápad, ale neviete ako ho správne zrealizovať?
Nedarí sa Vám navrhnúť upravu terénu, umiestniť správne stavbu na Vašom pozemku, či zabezpečiť napojenie na inžinierske siete? Alebo máte iný problém s navrhnutím technického riešenia pre Váš projekt?
Vďaka širokej sieti stavebných inžinierov dokážeme každý problém dôkladne rozanalyzovať a nájsť to pravé riešenie.

Optimalizácia projektu

Projektové dokumentácie k stavbám bývajú často realizované v neskoršom období ako boli projektované. Nielen táto skutočnosť, ale aj samotný technický návrh projektanta dávajú priestor optimalizácií projektov.

Cenová kalkulácia stavby je investorovi známa, až po vyčíslení jednotlivých položiek projektu, teda až po odovzdaní finálnej verzie projektu investorovi. Nie vždy je predstava investora o nákladoch na realizáciu stavby zhodná s nákladmi určenými samotným projektom. Optimalizovaním jednotlivých častí projektu je možné nahradiť určité časti projektu a tým ušetriť nemalé prostriedky, avšak je dôležité akceptovať celistvosť projektu ako po stránke funkčnej tak po dizajnovej stránke.